၂၀၁၂ခုႏႇစ္ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၁၀၂ခု ႏႇစ္၊ ဧျပီလ ၁ရက္(တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္မႇ ေၾကညာခ်က္ အမႇတ္(၆၁/၂၀၁၁) ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါေၾကညာခ်က္ႏႇင့္အတူ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုလည္း စာရင္းေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ ေနရာ ၄၀၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ ေျခာက္ေနရာ ႏွင့္ တိုင္းေဒ
သၾကီး လႊတ္ေတာ္ လစ္လစ္မဲဆႏၵနယ္ ႏႇစ္ေနရာတို႔ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေၾကညာခ်က္အမႇတ္  (၆၂/၂၀၁၁)ကိုလည္း ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ အတည္ျပဳ ေၾကညာျခင္းမ်ားႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေၾကညာခ်က္အရ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ျပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းကို ၂၀၁၂ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ စတင္ တင္သြင္းႏိုင္ျပီး ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း အမည္႐ုပ္သိမ္းလိုက ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မႇာ  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ရက္မႇ ၁၀ရက္ေန႔အထိ စိစစ္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရႇင္အေနျဖင့္ မည္သူ႔ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈမႈမခံပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏႇင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္ ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးက ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  သတင္းမီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
''ဘယ္သူ႔ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈမႇမခံဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အဲဒါက ကြၽန္ေတာ့္ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေကာ္မရႇင္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုတည္းကိုပဲ လိုက္နာၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္'' ဟု ေကာ္မရႇင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ''ညစ္ၿပီးႏိုင္တာထက္ မႇန္မႇန္ကန္ကန္လုပ္ၿပီး ႐ႈံးသြားတာကိုပဲ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမႇာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရႇိေကာင္း ရႇိပါလိမ့္မယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မႇာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါ မယ္'' ဟုလည္း ေကာ္မရႇင္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လက္ရႇိတြင္ မႇတ္ပုံတင္ၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ပါတီရႇိၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏႇစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ပါတီ ၁၀ ခုရႇိၿပီး ၎တို႔မႇာ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီပါတီသစ္၊ ညီညြတ္ေရးႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္ပါတီ၊ ၈၈ ျပည္သူ႔အင္အားစုပါတီ၊ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

0 comments: