သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ဖြင့္ေတာ့မည္

သမၼတႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတခု ဖြင့္လွစ္၍ တင္ဆက္သြားမည္ဟု သမၼတ႐ံုးႏွင့္ နီးစပ္သူတဦး၏ Face Book လူမႈကြန္ယက္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေဖၚျပ ထားသည္။

“သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအတြက္ သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ စမ္းသပ္ ထုတ္လႊင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ Update သတင္းမ်ားကို ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မွ တရားဝင္ လႊင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါ သည္” ဟု သူ၏ Face Book စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ သမၼတ႐ံုး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ၏ စမ္းသပ္ တင္ဆက္မႈတြင္ ပိုလန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ သမၼတ တို႔၏ ေတြ႔ဆံုမႈကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အၿပီးတိုင္ ႐ုပ္သိမ္းေပးေရးလည္း
ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု အဆိုပါ စမ္းသပ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
president
အဆိုပါ စာမ်က္ႏွာကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ စြမ္းအင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ တိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ စသည့္ အခန္းက႑မ်ားလည္းပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

သမၼတ၏ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားအျပင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စမ္းသပ္ဆဲ ကာလျဖစ္၍ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အမည္ မရွိေသးဘဲ IP Address ျဖင့္သာ လႊင့္တင္ထားေသးသည္။ “စမ္းသပ္ဆဲကာလ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒိုမိန္းနိမ္းျဖင့္ လႊင့္ပါမည္။ ဥပမာ - www.president.gov.mm ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ မည္” ဟု သမၼတ႐ံုးႏွင့္ နီးစပ္သူတဦး၏ Face book စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထသည္။

ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ http://203.81.81.136/e-President/ လိပ္စာကို အသံုးျပဳထားသည္။
 မ်ဳိးသန္ ့- ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) 

0 comments: