မုံရြာသစ္ပါးလႊာစက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

မုံရြာၿမိဳ႕အတြက္ အိုးဘုိေတာင္ ရပ္ကြက္ အိႏၵိယႏွင့္ဖက္စပ္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိသည့္ သစ္ပါးလႊာစက္ရုံရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္  ေမလ(၁၆)ရက္ေန ့ည မွ စတင္ၿပီး လုပ္ခ လစာ တိုးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေပး ရန္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပဳမႈျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပမႈအား ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ရပ္နားထားခဲ့ၿပီး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ အၾကာတြင္ ဆႏၵျပမႈကို ထပ္မံ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္ (Facebook) စာမ်က္ႏွာ္မွာ
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

0 comments: