သင္ဇာ ၀င့္ေက်ာ္၏ ဖခင္ ေသေၾကာင္း ႀကံ
သင္ဇာ ၀င့္ေက်ာ္၏ ဖခင္ ယခင္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ အင္ဂ်င္နီယာ ခ်ဳပ္ (GSM) ဦး၀င့္ေက်ာ္ မွာ ယေန ့နံနက္ ပိုင္း တြင္ မိမိ ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္း ႀကံ ခဲ့ ေသာ္ လည္း အထမ မေျမာက္ဟု Late Nite
အဖြဲ ့ သား မ်ား မွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

By: FNG LATE Night SHOW

0 comments: