အင္တာနက္မွာ ပိုက္ဆံ ရွာနည္း

အင္တာနက္က ပိုက္ဆံရွာနည္းဆိုတာေလးကို http://www.thungechinmyar.co.cc ကေန တိုက္ရိုက္ ကူးယူေဖာ္ျပထားတာပါခင္ဗ်ာ။
ပိုမိုသိခ်င္ရင္ေတာ့ http://www.thungechinmyar.co.cc ကိုသာသြားလည္ပါခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္က သိေအာင္သာေျပာျပတာပါ။ လူမ်ားမ်ားသိေအာင္ konwledge share လုပ္တာပါ။ လာလည္သူအေပါင္း ဗဟုသုတ ျပည့္စုံၾကပါေစဗ်ာ။
အင္တာနက္မွာပိုက္ဆံရွာနည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းေပးရင္းပိုက္ဆံရွာျခင္း၊   အခ်က္
အလက္မ်ားထည္႔သြင္းေပးျခင္းျဖင့္  ပိုက္ဆံရွာျခင္း၊   ဆာေဗးမ်ားလုပ္၍ပိုက္ဆံရွာျခင္း၊  စာေရးသားျခင္းျဖင့္
ပိုက္ဆံရွာျခင္း  စသျဖင့္ေပါ့။   အဲ ေနာက္ဆံုးတစ္ခု  အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အရိုးရွင္းဆံုး ပိုက္ဆံရွာနည္း ကေတာ့
ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ၾကည္႔ရႈျခင္းျဖင့္ ပိုက္ဆံရွာနည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ PTC လို႔ေခၚပါတယ္။
PTC = Paid To Click
ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို  ၾကည္႔ရႈရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံေပးတဲ့ဆိုဒ္ပါ။ အဲဒီမွာ ေမးစရာတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု
ၾကည္႔ရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံတကယ္ေပးသလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါ။ သည္ဘက္ေခတ္ေတြမွာ  အင္တာနက္မားကတ္တင္း
ဆိုတာ ေခတ္စားလာပါတယ္။ အင္တာနက္အြန္လိုင္းကေန ထိုင္ရာမထ ပိုက္ဆံရွာႏိုင္ေနပါျပီ။ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္
ခုဝင္ၾကည္႔ရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံရတ့ဲေပးတဲ့ဆို္ဒ္ေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ၾကီးပါ။ ဥပမာ သင္က ဝဘ္ဆို္ဒ္တစ္ခုလုပ္ျပီး ခုနက
ေျပာသလုိ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုဝင္ၾကည္႔ရံုနဲ႔တင္ ပိုက္ဆံေပးတ့ဲဆိုဒ္တစ္ခုမွာ မိမိဝဘ္ဆိုဒ္ကို  အေကာင့္လုပ္ထား
တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဝဘ္ဆိုဒ္ကို တစ္ျခားသူတစ္ေယာက္ ဝင္ၾကည္႔ရံုနဲ႔တင္ ကိုယ္က  ပိုက္ဆံရပါတယ္။ အဲဒီလို
ဆိုဒ္ေတြဟာလည္း အင္တာနက္မွာ  တစ္ပံုတစ္ပင္ၾကီးပါ။ ယခုေျပာမယ့္ဆိုဒ္ဟာလည္း အဲဒီလိုစနစ္က်င့္သံုး
ထားျပီး သေဘာတရားကို ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ ၄င္းဆိုဒ္မွာအေကာင့္လုပ္ျပီး ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ရံုနဲ႔တင္ ဝင္
ေငြရေနႏိုင္တာပါ။
ေနာက္ျပီး အင္တာနက္ဆိုတာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတ့ဲဆိုဒ္ အမွန္တကယ္ရိုးသားျပီးေျပာရင္ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္
တဲ့ဆိုဒ္မ်ားအေတာ္ကိုရွားပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈမရွိတဲ့ဆိုဒ္ေတြအမ်ားၾကီးပါ။ ပိုက္ဆံ
တကယ္ေပးသလားမေပးဘူးလားဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္အေတြ႕အၾကံဳေပၚမွာပဲ  မူတည္ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္
ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ကိုယ္တိုင္ပိုက္ဆံရထားတဲ့ဆိုဒ္ေလးကေတာ့
အထက္ပါဆိုဒ္ တကယ္ေပးသလားမေပးဘူးလားဆိုတာကိုေတာ့ ေအာက္ပံုမွာရႈပါ။
Neobux မွ ေပးေငြ ၂ ေဒၚလာ Alertpay ထဲေရာက္လာေသာ သက္ေသ
အထက္ပါပံုဟာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အသံုးျပဳျပီး ကိုယ္တိုင္ပိုက္ဆံရထားတဲ့သက္ေသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  ယံု
ၾကည္တာမယံုၾကည္တာ  ကၽြန္ေတာ့္အပိုင္းမဟုတ္ပါဘူး။  ၄င္းဆိုဒ္ဟာ  ၉၉.၉၉ရာႏႈန္း  ပိုက္ဆံ တကယ္ေပး
ေၾကာင္း အာမခံပါတယ္။ ၀.၀၁ ရာႏႈန္းကေတာ့ ၄င္းဆိုဒ္ရဲ႕ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ မညီလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမွားအယြင္း
တစ္ခုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၄င္းဆိုဒ္မွေငြမေပးျခင္းပါ။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေနာက္ပိုင္းမွာေဖာ္ျပေပးသြား
မွာပါ။
Neobux ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ
၄င္းဟာ ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္ၾကည္႔ရံုနဲ႔ ပိုက္ဆံေပးပါတယ္။ စစဝင္ခ်င္း မန္ဘာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တစ္ေန႔ကို
ေၾကာ္ျငာဝဘ္ဆိုဒ္ေလးခု  ၾကည္႔ခြင့္ေပးပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုစီကို ၀.၀၁ ေဒၚလာေပးပါတယ္။  ေလးခု ဆို
ေတာ့ ၀.၀၄  ေဒၚလာေပါ့။ အနည္းဆံုး ၂ ေဒၚလာျပည္႔ရင္ ထုတ္ႏို္င္ပါျပီ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဝင္ေငြတိုးေအာင္ ျပဳ
လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။
ေပးေငြကို ဘယ္လိုထုတ္မလဲ
အြန္လိုင္းမွာ ေငြေခ်ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း စသည္မ်ားကို ျခားခံအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕ အ
စည္း ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားရွိပါတယ္။ ၄င္းဆိုဒ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့  ဘယ္ဆိုဒ္မွာမဆို ေငြေခ်တဲ့ဆိုဒ္မ်ားမွတစ္
ဆင့္ ေငြေခ်ျခင္း အပါအဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။  ခုေျပာထားတဲ့ဆိုဒ္ဟာ ေငြေခ် စ
နစ္သံုးခုကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။
Paypal, Alertpay and Neteller မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးတစ္ခုဟာ  ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားလိုက္ပါတယ္။  ၄င္းေငြေခ်ဆိုဒ္မ်ား
ကိုေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့အတြက္  ေပးေငြမ်ားကို  အထက္ပါ စနစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဆီ
ဘယ္လိုရေအာင္ထုတ္မလဲဆိုတာကတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ကေတာ့  အခက္အခဲတစ္ခု
အျဖစ္တည္ရွိေနပါဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ယာယီသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ရလာတဲ့ေငြေတြကို ဘယ္မွာသံုးမွာလဲ
ခုနက ေျပာခဲ့တ့ဲ ေငြေခ်ဆိုဒ္မ်ားဟာ အြန္လိုင္းကေန တစ္ဆင့္ ေငြေခ်ႏိုင္တဲ့အတြက္ ရလာတဲ့ပိုက္ဆံမ်ားကို
ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားဝယ္ယူျခင္းအျပင္ အီးဘုတ္မ်ားဝယ္ယူျခင္း စတာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ပါလိမ့္မယ္။
Neobux Account လုပ္နည္း
ကိုသြားျပီး ဘယ္ဘက္ေဘာက္စ္ ေအာက္မွ အေကာင့္လုပ္ေသာ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီး အေကာင့္လုပ္ႏို္င္ပါတယ္။
ဘယ္ဘက္ေဘာက္စ္ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားအတြက္ ျဖစ္လို႔ တကူးတက ေဖာ္ျပမေပးေတာ့ပါဘူး။
Neobux ဝင္ေငြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ
အရင္ဆံုး Homepage မွတစ္ဆင့္ login ဝင္လိုက္ပါ။ (Secondary password ခ်န္ထားႏို္င္ပါတယ္)
ျပီးရင္ ဝင္ထားတ့ဲ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ညာဘက္ထိပ္ဆံုးမွ View advertisements ကိုႏွိပ္ပါ။
အထက္ပါအတိုင္း ေၾကာ္ျငာ လင့္ခ္ေလးခုကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီထဲကတစ္ခုကိုႏွိပ္လို္က္ပါ။ ပံုမွာျပထားတဲ့
အတိုင္း အနီေရာင္အစက္ေလးတစ္ခု ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အနီေရာင္အစက္ေလးကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ေအာက္မွာျပထားတဲ့အတိုင္း စာမ်က္ႏွာအသစ္တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
အဲဒါကေတာ့ ေၾကာ္ျငာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ဝဘ္ဆိုဒ္ပါပဲ။ စကၠန္႔အနည္းငယ္ၾကာတဲ့အခါမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
အေကာင့္ထဲကို ေငြသြင္းလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပသပါလိမ့္မယ္။
ျပီးရင္ေတာ့ ၾကည္႔ထားတဲ့စာမ်က္ႏွာကို ပိတ္ျပီး က်န္တဲ့ လင့္ခ္သံုးခုကို ဆက္ႏွိပ္ျပီးၾကည္႔ပါ။  ဝင္ဝင္ခ်င္း မန္
ဘာတစ္ေယာက္အတြက္ေလးခုပဲၾကည္႔ခြင့္ရွိျပီးေနာက္ေန႔မ်ားမွာလည္းဒီေန႔ၾကည္႔ခဲ့တဲ့ဆိုဒ္မ်ားကိုပဲျပန္ၾကည္႔
ရမွာပါ။ လင့္ခ္အသစ္မ်ားေရာက္မလာပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ တစ္ခုႏွစ္ခုေရာက္လာတတ္ပါတယ္။
………………………………………………….
စာမ်က္ႏွာေျမပံုအႏွစ္ခ်ဳပ္ (အၾကမ္း)
အထက္ပါပံုဟာ၄င္းဆိုဒ္ရဲ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားျပေျမပံုပါ။ေအာက္မွာေပးထားတဲ့စာမ်က္ႏွာပံုအသီးသီးကို အထက္
ပါပံုမွ လင့္ခ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဘယ္လိုသြားရမယ္ဆိုတာ  ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔  ေဖာ္ျပေပး
သြားမွာပါ။
………………………………………………..
ဝင္ေငြတိုးေအာင္လုပ္နည္း
ဝင္ဝင္ခ်င္းမန္ဘာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တစ္ေန႔ကိုေၾကာ္ျငာေလးခုပဲၾကည္႔ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕သူငယ္ခ်င္း
မ်ား စိတ္မရွည္ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဝင္ေငြတိုးေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့နည္းေတြ ရွိပါတယ္။  ပထမဆံုးတစ္ခုကတာ့
ႏွိပ္စရာဝဘ္ဆိုဒ္လင့္ခ္မ်ားကို  ဝယ္ယူျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။  ၅ေဒၚလာနဲ႔ ဝယ္ယူႏို္င္ျပီး ႏွိပ္စရာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို
ႏွစ္ဆထိတိုးလိုက္တဲ့အတြက္ တစ္ေန႔ဝင္ေငြပိုတိုးလာႏို္င္ပါတယ္။  ေနာက္တစ္ခုကေတာ့  ကုိယ္လုပ္ထားတဲ့
အေကာင့္နဲ႔ အျခားသူမ်ားကို ညႊန္းျပီး အေကာင့္လုပ္ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ခိုင္းျခင္းျဖင့္ ၄င္း ႏွိပ္ေသာသူမ်ားထဲကမွ
တစ္ဝက္ကို ကိုယ္ကရရွိႏို္င္ပါလိမ့္မယ္။
(Banners လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္သြားပါ)
အထက္ပံုပါ လင့္ခ္မ်ားထဲမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို ေကာ္ပီကူးယူျပီး  အျခားသူမ်ားအား  အေကာင့္လုပ္
ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ေစျခင္းျဖင့္  ၄င္းတို႔ႏွိပ္သမွ်ထဲမွ  တစ္ဝက္ကို  ကုိယ္ကရတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုမ်ားမ်ားလုပ္ေလ
ကိုယ္က ပိုက္ဆံပိုရေလျဖစ္ပါတယ္။  လင့္ခ္ကိုတိုက္ရိုက္ေပးႏို္င္သလို  မိမိမွာဘေလာ့ဂ္တစ္ခုရွိေနရင္လည္း
ကိုယ့္ဘေလာ့ထဲမွာ neobux ကုဒ္ကိုယူျပီးပံုအေနနဲ႔ထည္႔ထားႏိုင္ပါတယ္။
Referral မ်ားကို ကိုယ္တိုင္မညႊန္းပဲ ငွားရမ္းျခင္း
သူကေတာ့ ႏွိပ္ေနတဲ့သူမ်ားရဲ႕အေကာင့္ကို ခဏငွားျပီး ၄င္းတို႔ႏွိပ္သမွ်ထဲကတစ္ဝက္ကို ကုိယ္ကရရွိျခင္းပါ။
တိုက္ရိုက္ နဲ႔  ငွားရမ္းစနစ္ႏွစ္ခုစလံုးဟာ သူမ်ားႏွိပ္ရင္  တစ္ဝက္ရတဲ့အတြက္  သူႏွိပ္ရင္ သူ႔အေကာင့္ထဲကို
၀.၀၁ ေဒၚလာေရာက္သြားသလိုကိုယ့္ထဲကိုလည္း ၀.၀၀၅ ေဒၚလာေရာက္လာပါတယ္။ တစ္လကို ၀.၇၅ ေဒၚ
လာကေနစျပီး ငွားလို႔ရပါတယ္။ ငွားျပီးကိုယ္က  ထိုင္ေနလို႔ေတာ့မရပါဘူး။  ကိုယ္ကလည္းႏွိပ္ေပးမွ ကိုယ္ရ
တဲ့ကလစ္အေရအတြက္နဲ႔ေျမွာက္ျပီး ပိုက္ဆံရပါတယ္။ တစ္ရက္ပ်က္လို႔ရွိရင္ေတာ့ မေန႔ကပ်က္ခဲ့တဲ့အတြက္
ပ်က္ခဲ့တဲ့ရက္က ပိုက္ဆံကို ကိုယ္ကမရပါဘူး။ ငွားခကို ကိုယ့္အေကာင့္ထဲမွာစုျပီး  ေငြေခ်ႏို္င္သလိုေငြေခ်တဲ့
ဆိုဒ္မ်ားကေနလည္း ေငြေခ်လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပံုကိုၾကည္႔ပါ။
(Account Summary > Referrals လင့္ခ္မ်ားမွတစ္ဆင့္သြားပါ)
Paypal or Alertpay အေကာင့္ရွိျပီးသူမ်ားအတြက္
သည္ဆိုဒ္ဟာ အေကာင့္လုပ္ျပီး အခ်က္ေပါင္း ၁၀၀ ျပည္႔မွ Referralsမ်ားနဲ႔ပက္သက္တဲ့ကိစၥမ်ားကို လက္ခံ
ပါတယ္။ ေငြေခ်စနစ္မ်ားမွာ အေကာင့္ရွိျပီး ပိုက္ဆံရွိျပီးသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ကလစ္ ၁၀၀  ႏွိပ္ျပီးသြားရင္
Direct referral ေရာ Rental referral ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စိတ္ၾကိဳက္ငွားသံုးႏိုင္ပါျပီ။
(Rented လင့္ခ္မွသြားပါ။)
ကိုယ္ငွားထားတဲ့ Referral မ်ားရဲ႕ ကလစ္ႏွိပ္ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ထားပံုဇယားပါ။
ပံုမွာၾကည္႔ပါ။ ေအာက္ဆံုးက တစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔ကို ပ်မ္းမွ်ေၾကာ္ျငာလင့္ခ္ ၇ ခုၾကည္႔ပါတယ္။ ကလစ္
ႏွိပ္တာနည္းတဲ့သူမ်ားကိုလည္း အျခားတစ္ေယာက္နဲ႔လဲႏို္င္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ခလုတ္ေလးႏွိပ္ ၈ဆင့္ေပး
ျပီး လဲႏိုင္ပါတယ္။
Neobux မွ ေငြထုတ္နည္း
သည္ဆိုဒ္ဟာ ကနဦးမန္ဘာမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ၂ ေဒၚလာျပည္႔ရင္ ထုတ္ႏို္င္ပါျပီ။ သို႔ေသာ္  ဒုတိယေငြ
ထုတ္ျခင္းမွစျပီး တစ္ေဒၚလာစီတိုးသြားကာ ေနာက္ဆံုး ဆယ္ေဒၚလာျပည္႔မွ  ရပ္သြားပါတယ္။  ဆိုလိုတာက
ပထမေငြထုတ္ျခင္း  အနည္းဆံုး ၂ေဒၚလာ ဒုတိယေငြထုတ္ျခင္း ၃ေဒၚလာ စသျဖင့္ေပါ့။ ကနဦးမန္ဘာ တစ္
ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုေငြထုတ္ရမလဲဆိုတာ ေအာက္ပံုမွာၾကည္႔ပါ။
(Account Summary လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္သြားပါ)
ကုိယ့္အေကာင့္ထဲမွာ ၂ေဒၚလာျပည္႔ျပီးသြားရင္ေတာ့ ညာဘက္ဆံုးက ခလုပ္ေလးစိမ္းလာျပီး ထုတ္လို႔ရပါျပီ။
ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ေငြေခ်စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုအဆင္မေျပရင္ တစ္ခုေရြးႏိုင္ပါတယ္။
ေငြေခ်စနစ္ အေကာင့္မရွိသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားကို ႏွိပ္ျပီး အေကာင့္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေငြထုပ္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လိုအသိေပးမလဲ
သည္ဆုိဒ္ဟာ အထက္ပါေငြေခ်ဆို္ဒ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အေကာင့္မွာ ေငြ ၂ေဒၚလာ
ရလာျပီဆိုရင္ေတာ့ ေထာက္ပံ့ေပးထားတ့ဲဆုိဒ္မ်ားမွ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ သည္ဆိုဒ္ရဲ႕ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအ
ရ ထုတ္ျပီးပုိက္ဆံရယူရန္ ၄၈နာရီ ၾကာမယ္လို႔ေရးထားေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ျပီး  ပိုက္ဆံရတဲ့အခ်ိန္
ကေတာ့ စကၠန္႔အနည္းငယ္သာ ၾကာပါတယ္။ ၄င္းကို Instant payment လို႔ေခၚပါတယ္။
ညာဘက္ဆံုးက စိမ္းေနျပီျဖစ္တဲ့ ခလုတ္ကေလးကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အထက္ပါအတိုင္း ျပပါလိမ့္မယ္။  ေငြ
ထုတ္ျပီးသြားရင္ေတာ့ ထုတ္ျပီးသြားေၾကာင္းကို  ဆိုဒ္ထဲက  အေျခအေနျပစနစ္မွာၾကည္႔ႏိုင္သလို ကုိယ္လုပ္
ထားတဲ့ ေငြေခ်စနစ္ အီးေမးလ္ထဲသို႔လည္း ေငြထည္႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါလိမ့္မယ္။ အထက္ပါအတိုင္း
စာတမ္းအစိမ္းေလးျမင္ရျပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ေငြေခ်စနစ္အေကာင့္ထဲကို ဝင္ၾကည္႔လိုက္ပါ။
Neobux မွေပးေငြ ၂ေဒၚလာကို အံ့ၾသေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
Account upgrade လုပ္နည္း
ဝင္ေငြပိုတိုးေအာင္လို႔ ကိုယ့္အေကာင့္ကို Upgrade ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
အထက္ပါလင့္ခ္အတိုင္းႏွိပ္ျပီး  အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတာ့ ညာဘက္ေဘးမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  လိုအပ္ခ်က္သံုးခုရွိပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းစီ  ျပည္႔မီသြားရင္ေတာ့
တစ္ခုခ်င္းစီ ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး သံုးခုစလံုးဖ်က္ပစ္မွ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ပါတယ္။  အေသးစိတ္ေလ့လာ
ခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္
After your upgrade , စာတန္းေနာက္က More info ကိုႏွပ္ျပီးေလ့လာႏို္င္ပါတယ္။
စာမ်က္ႏွာျပေျမပံုအႏွစ္ခ်ဳပ္ (အေခ်ာ)
Account Summary
မိမိဝဘ္ဆိုဒ္ကိုေၾကာ္ျငာျခင္း၊  အေကာင့္ကို  ဝင္ေငြတိုးေအာင္လုပ္ျခင္း၊  ပိုက္ဆံထုတ္ျခင္း၊  မိမိအေကာင့္၏
လုပ္ငန္းျပဇယား၊ Referral ငွားရမ္းျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လင့္ခ္မ်ားပါဝင္သည္။
Banners
တစ္ျခားသူမ်ားအား refer လုပ္ရန္ လင့္ခ္မ်ားပါဝင္သည္။
Personal
မိမိအေကာင့္ႏွင့္ပက္သက္၍အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္
သလို paypal , alertpay ေမးလ္မ်ားေျပာင္းရန္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။
Advertisements
မိမိိေၾကာ္ျငာထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား (ေၾကာ္ျငာမထားလွ်င္ ဘာမွ်ေပၚမည္မဟုတ္ပါ)
Direct
Referral link မွတစ္ဆင့္အေကာင့္လုပ္ႏွိပ္ေနသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားၾကည္႔ရႈႏိုင္သည္။
Rented
ငွားရမ္းထားေသာ Referral မ်ား၏ ကလစ္ႏွိပ္ႏႈန္းကို သိေစရန္ႏွင့္ လူအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ႏိုင္သည္။
Statistics
မိမိႏွိပ္လိုက္ေသာ ကလစ္အေရအတြက္မ်ား၊  ငွားရမ္းထားသူမ်ား၏  ကလစ္အေရအတြက္မ်ား  ရထားေသာ
ပိုက္ဆံပမာဏကို ဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။
History
မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ အျပဴအမူမ်ားကို  မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။ ( ဘယ္ေန႔
မွစ၍ မန္ဘာျဖစ္သည္။ ဘယ္သူေတြ မိမိေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ စသည္မ်ားပါဝင္သည္။ )
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
 ဝဘ္ဆိုဒ္တိုင္းမွာ သူ႔စည္းကမ္းနဲ႔သူရွိပါတယ္။  ၄င္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာရင္ေတာ့ ကိုယ့္အေကာင့္ကို
ယာယီ ထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမဲတမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း   အေရးယူခံရႏိုင္ပါ
တယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ စည္းကမ္းခ်က္အနည္းငယ္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။
ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးအေကာင့္တစ္ခုႏႈန္း
သည္ဆိုဒ္ဟာ အိမ္ကေနပိုက္ဆံရွာဖို႔ လုပ္ေပးထားတဲ့အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကို အေကာင့္တစ္ခုပဲလုပ္
ခြင့္ေပးပါတယ္။ တစ္ခုထက္ပိုေသာ အေကာင့္မ်ားကို ယာယီပိတ္ပစ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမဲတမ္းပိတ္
ပစ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။
အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားမွ အသံုးျပဳျခင္း
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထဲမွာ အင္တာနက္ကေဖးဆိုင္မ်ားမွ အသံုးျပဳျခင္းကို လက္မခံေသာ္လည္း တကယ္တမ္း
သံုးလို႔ရပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ခုနကေျပာခဲ့သလို အေကာင့္မ်ားကိုမမွန္မကန္လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေရးယူ
ခံရႏိုင္ပါတယ္။
Proxy အသံုးျပဳျခင္း
login ဝင္ဖို႔ proxy သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ေၾကာ္ျငာၾကည္႔ဖို႔ အသံုးျပဳျခင္းလက္မခံပါ။
၄င္းဟာ ဘာကိုညႊန္းတာလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ ကိုယ္ကျမန္မာႏိုင္ငံကေန အေကာင့္လုပ္ႏွိပ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခား
ေရာက္သြားရင္လည္း ဒီဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့သေဘာပါ။  ဒါေၾကာင့္လက္ခံတာပါ။  ဘာေၾကာင့္ေျပာတာလဲ
ဆိုေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံဟာ အိုင္ပီနံပါတ္မ်ားမတူသလို  အခ်ိန္မ်ားလည္း မတူညီၾကပါ။ သည္ဆိုဒ္ဟာ
တစ္ေန႔ေၾကာ္ျငာေလးခုပဲၾကည္႔ခြင့္ေပးဖို႔ ၄င္းတင္ထားတဲ့ဆာဗာအခ်ိန္နဲ႔  ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ိန္ကို  အသံုးျပဳပါ
တယ္။  ကိုယ့္အိုင္ပီေျပာင္းသြားတာနဲ႔  ကိုယ္ဝင္လိုက္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕   အခ်ိန္လည္းေျပာင္းသြားပါတယ္။ အဲေတာ့
ေၾကာ္ျငာအသစ္ၾကည္႔ဖို႔ၾကိဳးစားတယ္ဆိုျပီး မမွန္မကန္လုပ္မႈနဲ႔ အေကာင့္ထိန္းသိမ္းခံရႏိုင္ပါတယ္။
အလိုအေလ်ာက္ႏွပ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲအသံုးျပဳျခင္းကို လက္မခံျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္တိုင္ႏွိပ္ရမွာပ်င္းတဲ့သူမ်ားက  အလိုအေလ်ာက္ႏွိပ္ေပးတဲ့  ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို  အသံုးျပဳၾကပါ
တယ္။ ထိုသို႔အသံုးျပဳျခင္းကို ဒီဆိုဒ္က လက္မခံပါဘူး။ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိက အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။
Referral မ်ားကို မမွန္မကန္လုပ္ျခင္း
ညႊန္းျခင္းမ်ားမွ ပိုက္ဆံေပးေသာ္လည္း ၄င္းအညႊန္းမ်ားကို  ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းသံုးျပီး  ပိုက္ဆံရခ်င္ရင္
ေတာ့ အေရးယူျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။
အခက္အခဲျပႆနာမ်ား
Login ဝင္ရန္ၾကာေနျခင္း
Login ဝင္တာၾကာေနရင္ေတာ့ Refresh လုပ္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားျပီး ဝင္ႏိုင္ပါတယ္။
တစ္ရက္ကလစ္ ၄ ခုႏႈန္း
ဒီဆိုဒ္ဟာ တစ္ေန႔ကို ေၾကာ္ျငာေလးခုၾကည္႔ခြင့္ေပးပါတယ္။ေၾကာ္ျငာၾကည္႔တာကုန္သြားျပီးေနာက္တစ္ခါျပန္
ဝင္ရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ You already viewed this advertisement in the last 24 hours …
တစ္ျခားတစ္ေယာက္ဝင္ၾကည္႔သြားျခင္း
တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကိုယ္ကဝင္ၾကည္႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္းျပေနတယ္ဆိုရင္ Another user using your IP address already viewed 
this advertisement in the last 24 hours…
ဖိုရမ္လိုဟာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ျခား history စာမ်က္ႏွာလုိမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္သြားျပီးမွ ေၾကာ္ျငာျပန္ၾကည္႔ပါ။
Paypal, Alertpay (One IP per login)
၄င္းဆိုဒ္မ်ားကိုဝင္ရင္ အိုင္ပီတစ္ခုတည္းနဲ႔ပဲဝင္တာအေကာင္းဆံုးပါ။ ပေရာက္ဆီသံုးရင္လည္း တစ္မ်ိဳးတည္း
ပဲျဖစ္ရပါ့မယ္။ သို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ အထက္ပါအေကာင့္မ်ားအဖ်က္ခံရႏိုင္ပါတယ္။
(neobux အေကာင့္ကိုေတာ့ မထိခိုက္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ paypal , alertpay ေမးလ္ေျပာင္းရပါ့မယ္)
Neobux နဲ႔ ပက္သက္ျပီးေလ့လာခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္
စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆံုးကအထက္ပါလင့္ခ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ သူ႔ရဲ႕သေဘာထားေတြကို ေလ့
လာႏိုင္ပါတယ္။
ကဲ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ဆိုဒ္ေလးနဲ႔ပက္သက္ျပီး အေတာ္အသင့္သိသြားျပီဆိုေတာ့အြန္လိုင္း
ကေန ပိုက္ဆံရွာျပီး အပိုဝင္ေငြရႏိုင္ပါျပီ။ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား (သံုးတတ္ရင္) ၄င္းနဲ႔ပိုက္ဆံရ
ႏိုင္ျပီး ေက်ာင္းတက္ႏိုင္သလို ဝဘ္ဆိုဒ္ဝယ္ခ်င္လို႔ အခက္ေတြ႔ေနတဲ့  မိတ္ေဆြေတြလည္း  ဒီကေနတစ္ဆင့္
တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပိုက္ဆံအပိုဝင္လာႏို္င္ပါလိမ့္မယ္။ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ ဖိုရမ္မ်ား လူမႈေရးဆိုဒ္မ်ားေရး
သားေနၾကတ့ဲ သူငယ္ခ်င္းအဖြဲ႕ေတြလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ပိုက္ဆံပိုရွာႏိုင္ျပီး အပို
Fund ရလာႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အားလံုးပဲအဆင္ေျပႏိုင္ၾကပါေစ။
 

319 comments:

 1. best place to buy xanax online buy xanax usa - buy xanax online legally

  ReplyDelete
 2. buy phentermine without prescription phentermine 30 mg capsules reviews - phentermine 504

  ReplyDelete
 3. buy viagra buy cheap viagra pills online - cheap generic viagra online pharmacy

  ReplyDelete
 4. xanax no prescription buy xanax 3mg online - can you buy alprazolam online

  ReplyDelete
 5. buy viagra cheap buy generic viagra europe - cheap generic viagra online pharmacy

  ReplyDelete
 6. xanax online xanax online prescription - buy xanax china

  ReplyDelete
 7. valium online overnight generic valium white pill - buy valium online reviews

  ReplyDelete
 8. buy viagra las vegas buy 100mg viagra online - viagra zararlar?

  ReplyDelete
 9. buy valium buy valium online reviews - can you buy valium over counter

  ReplyDelete
 10. generic levitra online no prescription buy viagra cialis levitra - reviews for levitra

  ReplyDelete
 11. levitra vs cialis vs viagra weight loss buy levitra online - buy levitra online uk

  ReplyDelete
 12. levitra directions buy levitra online canada - generic levitra 10mg

  ReplyDelete
 13. buy phentermine online weight loss doctors phentermine - order real phentermine 37.5

  ReplyDelete
 14. purchase cialis viagra cialis price difference - generic cialis tadalafil reviews

  ReplyDelete
 15. where to buy cialis online no prescription cialis online argentina - buy cialis london

  ReplyDelete
 16. can i buy levitra at walgreens buy levitra - buy levitra online cheap

  ReplyDelete
 17. xanax online prescription buy alprazolam cheap - tvbLaLr eeZahf buy xanax alertpay

  ReplyDelete
 18. levitra online versand buy levitra viagra - is generic levitra real

  ReplyDelete
 19. buy valium online no prescription cheap cheap generic valium - valium online paypal

  ReplyDelete
 20. buy levitra online with prescription buy levitra - buy levitra 20 mg

  ReplyDelete
 21. buy cialis cheap online cialis цена - cialis киев

  ReplyDelete
 22. buy generic valium online buy diazepam online+mastercard - buy valium by roche 10mg

  ReplyDelete
 23. buy valium online no prescription cheap venta de diazepam online - buy cheap valium online

  ReplyDelete
 24. buy generic valium online buy valium review - cheap valium no prescription

  ReplyDelete
 25. buy valium from india buy valium online from uk - buy valium in mexico

  ReplyDelete
 26. levitra zegin buy cheap levitra - levitra dosage for women

  ReplyDelete
 27. buy generic valium online buy cheap diazepam online uk - how to buy diazepam

  ReplyDelete
 28. buy generic valium online buy cheap valium uk - buy diazepam online with mastercard

  ReplyDelete
 29. levitra online coupons buy levitra canada - levitra vs cialis vs viagra questions

  ReplyDelete
 30. buy xanax online overnight delivery buy alprazolam 2mg online - uVvWitW HERvyz can buy xanax uk

  ReplyDelete
 31. xanax no prescription xanax online fedex - kgVQNPf sSQNSN buy xanax online reviews

  ReplyDelete
 32. where to buy xanax online xanax online doctor - gwoLWDU TPVWQU buy legit alprazolam

  ReplyDelete
 33. buy xanax online best place buy alprazolam online - bwkCiat SjFwTU buy xanax in canada

  ReplyDelete
 34. buy cialis super active buy cialis pay with paypal - buy cialis at walmart

  ReplyDelete
 35. levitra 5mg tablets buy levitra - cheap viagra cialis levitra

  ReplyDelete
 36. order valium buy diazepam turkey - order valium online without rx

  ReplyDelete
 37. buy valium buy diazepam from mexico - diazepam online ausland bestellen

  ReplyDelete
 38. cheap xanax buy xanax online without rx - kdEgkXh qvfhYX buy alprazolam for dogs

  ReplyDelete
 39. buy valium online no prescription ordering valium online legal - valium online philippines

  ReplyDelete
 40. can you buy levitra over counter levitra online - levitra 20 mg

  ReplyDelete
 41. buy viagra no prescription order cheap generic viagra - viagra online legit

  ReplyDelete
 42. order cialis generic cialis super active - buy cialis generic india

  ReplyDelete
 43. buy valium cheap buy valium online overnight - buy valium egypt

  ReplyDelete
 44. buy xanax 2mg buy alprazolam online with mastercard - AohbUaB OULeKL how can i buy xanax in new zealand

  ReplyDelete
 45. buy xanax online cheap generic xanax online - BRdokVB lCPaxJ xanax online no rx

  ReplyDelete
 46. buy cialis safest place buy cialis online - cialis tolerance

  ReplyDelete
 47. buy xanax overnight delivery order cheap xanax no prescription - vxdprqV EZgUAk buy xanax online video

  ReplyDelete
 48. buy viagra no prescription buy viagra online uk forum - buy herbal viagra canada

  ReplyDelete
 49. order viagra online viagra dosage info - viagra online men

  ReplyDelete
 50. order viagra generic viagra online paypal - can you purchase viagra over counter

  ReplyDelete
 51. viagra no prescription buy viagra kuching - cheap viagra eu

  ReplyDelete
 52. buy cialis online safely buy cialis without doctor prescription - generic cialis online canada

  ReplyDelete
 53. valium online can i buy valium online legally - buy cheap valium no prescription

  ReplyDelete
 54. buy cialis daily ok buy cialis online - buy cheap cialis australia

  ReplyDelete
 55. buy viagra online legally cheap viagra generic online - can i buy viagra online yahoo answers

  ReplyDelete
 56. how to order cialis buy generic cialis generic cialis - buy cialis soft cheap

  ReplyDelete
 57. tramadol overnight shipping tramadol high altitude - 50mg of tramadol - But there is a better remedy and the best aspect is that there are definitely no adverse reactions

  ReplyDelete
 58. order cialis cialis daily half life - where to buy cialis 200mg

  ReplyDelete
 59. buy cialis without doctor prescription cialis daily versus - cheap cialis in nz

  ReplyDelete
 60. buy valium online valium indian online pharmacy - cheapest valium online buy

  ReplyDelete
 61. buy viagra buy viagra online with no prescription - buy viagra edinburgh

  ReplyDelete
 62. buy viagra galaxy 959 viagra board - buy viagra online yahoo answers

  ReplyDelete
 63. buy viagra viagra online quebec - generic viagra sildenafil

  ReplyDelete
 64. zolpidem online wellbutrin xl ambien cr - buy ambien argentina

  ReplyDelete
 65. can you buy valium online no prescription where to purchase valium online - valium lethal dose

  ReplyDelete
 66. buy valium valium overdose - valium nursing

  ReplyDelete
 67. generic ambien ambien cr and alcohol side effects - ambien side effects elderly

  ReplyDelete
 68. generic valium half life ativan versus valium - buy xanax valium online

  ReplyDelete
 69. ambien no rx duration of ambien withdrawal - ambien addiction

  ReplyDelete
 70. buy viagra buy generic viagra online overnight - viagra last longer

  ReplyDelete
 71. buy ativan 2mg ativan and alcohol - ativan dose

  ReplyDelete
 72. buy viagra cheap viagra online overnight shipping - buy 5 viagra pills

  ReplyDelete
 73. buy viagra generic viagra good name brand - viagra online coupons

  ReplyDelete
 74. buy viagra buy herbal viagra uk - viagra online jelly

  ReplyDelete
 75. buy valium online cheap buy valium online prescription - 15 mg valium high

  ReplyDelete
 76. buy zolpidem ambien no rx online - ambien overdose and seizures

  ReplyDelete
 77. buy valium cheap valium dose to get high - buy cheap valium uk online

  ReplyDelete
 78. buy ativan zofran and ativan side effects - buy lorazepam online india

  ReplyDelete
 79. buy diazepam online valium dosage by weight - valium online to buy

  ReplyDelete
 80. buy ativan ativan rx 774 - ativan side effects nih

  ReplyDelete
 81. buy accutane accutane cost in ontario - accutane initial breakout

  ReplyDelete
 82. generic ambien ambien dependence - ambien overdose many

  ReplyDelete
 83. buy accutane results of accutane treatment - accutane cost in south africa

  ReplyDelete
 84. buy xanax order generic xanax - alprazolam 3mg high

  ReplyDelete
 85. cheap accutane online buy accutane online from canada - buy accutane online roche

  ReplyDelete
 86. buy valium diazepam valium side effects blood pressure - strength of valium vs xanax

  ReplyDelete
 87. generic xanax generic xanax street value - buy-xanaxonline.com

  ReplyDelete
 88. where to buy valium online valium online with no prescription - valium dosage max

  ReplyDelete
 89. buy ativan can take 1mg lorazepam - lorazepam 1 mg images

  ReplyDelete
 90. buy xanax cheap alprazolam with alcohol - best place to buy xanax online no prescription

  ReplyDelete
 91. cheap accutane accutane baby birth defects pictures - buy roaccutane isotretinoin

  ReplyDelete
 92. lorazepam 1mg ativan dosage wiki - ativan dosage much

  ReplyDelete
 93. generic ambien where to get ambien online - ambien withdrawal hallucinations

  ReplyDelete
 94. diazepam 5mg valium ingredients - valium to buy online in uk

  ReplyDelete
 95. order xanax alprazolam ng/ml - xanax online to australia

  ReplyDelete
 96. buy ativan valium ativan dosage equivalents - interaction of ativan and alcohol

  ReplyDelete
 97. generic xanax xanax generic pill identification - buy xanax online europe

  ReplyDelete
 98. buy accutane cheapest generic accutane acne org - buy isotretinoin online uk

  ReplyDelete
 99. order xanax alprazolam 4mg pill - xanax 66 2 4 9

  ReplyDelete
 100. accutane cost accutane side effects ocd - accutane relapse

  ReplyDelete
 101. buy valium online cheap valium mexico - buy valium online in uk

  ReplyDelete
 102. order xanax no prescription is it illegal to buy xanax online from the us - xanax zolarem 1mg

  ReplyDelete
 103. buy valium online online pharmacy eu valium - valium withdrawal

  ReplyDelete
 104. buy valium cheap valium online canada no prescription - mylan 345 valium vs xanax

  ReplyDelete
 105. buy zolpidem online ambien groggy - ambien withdrawal dangerous

  ReplyDelete
 106. cheap isotretinoin generic accutane canada - accutane cost in ontario

  ReplyDelete
 107. buy zolpidem ambien side effects anxiety - ambien with alcohol side effects

  ReplyDelete
 108. buy valium online no prescription valium side effects nightmares - valium online pharmacy no prescription

  ReplyDelete
 109. buy xanax online buy xanax bars online no prescription - what do generic xanax look like

  ReplyDelete
 110. alprazolam price xanax without rx - 3mg xanax online

  ReplyDelete
 111. order xanax online online xanax no prescription - xanax online cheap no prescription

  ReplyDelete
 112. buy valium online no prescription buy real valium online uk - valium side effects (eyes)

  ReplyDelete
 113. zolpidem 10 mg best place to order ambien - generic ambien available

  ReplyDelete
 114. order ambien buy ambien cr generic - ambien cr xanax interaction

  ReplyDelete
 115. xanax without prescription new xanax 2mg - generic xanax same

  ReplyDelete
 116. alprazolam no prescription xanax 7 weeks pregnant - best generic xanax manufacturer

  ReplyDelete
 117. xanax for sale without prescription alprazolam 0.5 mg street value - alprazolam over the counter

  ReplyDelete
 118. ambien sleep zolpidem buy online no prescription - buy brand ambien online

  ReplyDelete
 119. alprazolam price xanax generic drug - are yellow 2mg xanax time released

  ReplyDelete
 120. buy zolpidem how to buy ambien online - ambien side effects in men

  ReplyDelete
 121. zolpidem 10 mg ambien online forum - generic form ambien cr

  ReplyDelete
 122. buy valium online no prescription long half life valium - valium effects testosterone

  ReplyDelete
 123. alprazolam no prescription buy cheap xanax no prescription - xanax weight loss

  ReplyDelete
 124. buy xanax xanax generic cost - xanax 2mg buy online

  ReplyDelete
 125. clonazepam without prescription klonopin erowid effects - generic klonopin wafers

  ReplyDelete
 126. ambien online ambien during klonopin withdrawal - buy ambien online no prescription

  ReplyDelete
 127. order xanax xanax no prescription legal - buy xanax without rx online

  ReplyDelete
 128. buy ambien online no prescription ambien 8 hour flight - ambien hair loss

  ReplyDelete
 129. ambien cost ambien side effects reviews - zolpidem cr online

  ReplyDelete
 130. buy xanax online how to buy alprazolam online - xanax 1mg

  ReplyDelete
 131. xanax cost xanax online no prescription cheap - generic xanax same real xanax

  ReplyDelete
 132. buy ambien online overnight ambien side effects loss of appetite - ambien cr crushed

  ReplyDelete
 133. is it illegal to buy xanax online alprazolam dosage pictures - xanax extended release

  ReplyDelete
 134. cheap xanax no prescription buy xanax london - generic xanax forum

  ReplyDelete
 135. clonazepam medication valium vs klonopin high - is 2mg . of klonopin a high dose

  ReplyDelete
 136. xanax order no prescription generic xanax information - buy xanax bars online no prescription

  ReplyDelete
 137. ambien sleep generic ambien target - how to buy ambien online

  ReplyDelete
 138. online ambien ambien cr buy - ambien cr 7 day free trial

  ReplyDelete
 139. order ambien ambien cr 12.5 half life - ambien side effects muscle aches

  ReplyDelete
 140. buying xanax xanax generic identification - cheap xanax no prescription online

  ReplyDelete
 141. how to get perscriptions for ambien online standard ambien dosage - ambien withdrawal many days

  ReplyDelete
 142. ambien pill ambien icd-9 - generic ambien costco

  ReplyDelete
 143. xanax online pharmacy xanax generic pink - buy xanax online consultation

  ReplyDelete
 144. alprazolam no prescription get cheap xanax - xanax xr vs generic

  ReplyDelete
 145. discount xanax cheap 2mg xanax bars - alprazolam high dose

  ReplyDelete
 146. order ambien online ambien side effects sweating - order ambien canada

  ReplyDelete
 147. buy clonazepam klonopin dosage in children - klonopin dosage gad

  ReplyDelete
 148. buy generic ambien online ambien cr buy - generic equivalent to ambien cr

  ReplyDelete
 149. valium 5mg valium brand 10mg pills - valium vs xanax for sleep

  ReplyDelete
 150. buy valium online valium 10mg side effects - generic valium id

  ReplyDelete
 151. ambien pills difference between ambien cr zolpidem tartrate - can you overdose ambien alcohol

  ReplyDelete
 152. buy valium online no prescription cheap valium glaucoma - valium alcohol withdrawal dosage

  ReplyDelete
 153. ambien generic much overdose ambien cr - ambien cr going generic

  ReplyDelete
 154. order tramadol no prescription tramadol high yahoo - tramadol cost

  ReplyDelete
 155. soma online buy somatropin pills - carisoprodol vicodin

  ReplyDelete
 156. buy diazepam generic valium valium 10 mg vs xanax 2mg - side effects stopping valium

  ReplyDelete
 157. buy ambien online does 5mg generic ambien look like - ambien side effects aggressive behavior

  ReplyDelete
 158. buy soma online cost of carisoprodol 350 mg - buy qualitest soma online

  ReplyDelete
 159. buy valium in uk valium effects nervous system - valium effects 10mg

  ReplyDelete
 160. buy ambien ambien online - good dosage ambien

  ReplyDelete
 161. buy cheap tramadol tramadol 50mg vs lortab - tramadol 50mg an 627

  ReplyDelete
 162. ambien generic buy ambien no prescription - can buy ambien online

  ReplyDelete
 163. order zolpidem generic ambien overdose - ambien 2.5 mg side effects

  ReplyDelete
 164. buy ambien online overnight delivery ambien cr generic release - ambien yeast infection

  ReplyDelete
 165. valium online what is a better high valium or xanax - ativan vs valium high

  ReplyDelete
 166. buy generic tramadol order tramadol online to florida - tramadol 50 mg cheap

  ReplyDelete
 167. generic carisoprodol soma medication online - carisoprodol and vicodin together

  ReplyDelete
 168. buy cheap ambien ambien overdose dosage - generic ambien uk

  ReplyDelete
 169. order ambien ambien sleeping pills buy uk - ambien cr versus generic

  ReplyDelete
 170. generic tramadol buy tramadol 180 online - tramadol veterinary dosage chart

  ReplyDelete
 171. ambien cr ambien withdrawal after week - ambien and alcohol interaction

  ReplyDelete
 172. generic xanax where to buy xanax online no prescription - xanax and alcohol

  ReplyDelete
 173. buy xanax online xanax 0.5 mg price - alprazolam 2mg dosage

  ReplyDelete
 174. soma online carisoprodol 350mg tablets - carisoprodol 250 mg dosage

  ReplyDelete
 175. xanax 2mg buy prescription drugs online xanax - buy alprazolam uk

  ReplyDelete
 176. buy ambien online ambien side effects short term memory loss - ambien blackout stories

  ReplyDelete
 177. order ambien ambien dependence - cheap ambien uk

  ReplyDelete
 178. buy xanax online xanax order no prescription - xanax juicy j

  ReplyDelete
 179. buy ambien ambien withdrawal dizziness - generic name of ambien

  ReplyDelete
 180. buy xanax online buy xanax online europe - buy xanax online overnight

  ReplyDelete
 181. buy xanax online xanax blue football - buy xanax 3mg

  ReplyDelete
 182. viagra price generic viagra next day delivery - buy viagra online lloyds pharmacy

  ReplyDelete
 183. ambien online buy ambien cr online no prescription - ambien cr kick

  ReplyDelete
 184. generic tramadol tramadol online with no prescription - tramadol 50 mg injection

  ReplyDelete
 185. buy tramadol online purchase cheap tramadol online - cheap tramadol no prescription needed

  ReplyDelete
 186. buy alprazolam online without prescription order xanax no prescription overnight - order xanax cod

  ReplyDelete
 187. buy xanax online order cheap xanax no prescription - cheap xanax pharmacy

  ReplyDelete
 188. buy xanax xanax 1 mg daily - generic xanax 1mg

  ReplyDelete
 189. ambien no prescription ambien side effects on liver - lowest dosage ambien

  ReplyDelete
 190. buy tramadol online how to buy ultram online - buy tramadol online no prescription cod

  ReplyDelete
 191. buy xanax online xanax 2mg gg249 - buy xanax generic online

  ReplyDelete
 192. buy tramadol in florida buy tramadol online with mastercard - buy tramadol tennessee

  ReplyDelete
 193. buy xanax online generic xanax xr 1mg - buy herbal xanax online

  ReplyDelete
 194. buy xanax online alprazolam er - generic xanax orange round

  ReplyDelete
 195. buy valium online valium lower high blood pressure - valium online from india

  ReplyDelete
 196. buy tramadol online tramadol dosage human - tramadol normal dose

  ReplyDelete
 197. buy ambien ambien cr coupon 2012 - ambien cr not working

  ReplyDelete
 198. buy nolvadex online buy zithromax online no prescription uk - nolvadex for gyno

  ReplyDelete