၂၀၁၁ ခုႏွစ္ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနား ဆုရရွိသူမ်ားစာရင္း

 ၁။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ဓာတ္ပုံဆုကုိ ဦးတင့္ဆန္းမွ ပန္းၾကာ၀တ္မႈန္ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

 ၂။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ တည္းျဖတ္ဆုကုိ ဟိန္းထက္ (လယ္ေ၀း) မွ ထာ၀ရ အလင္းတန္းမ်ား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

 ၃။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ေတးဂီတဆုကုိ ေဇာ္မ်ိဳးထြဋ္ မွ ထာ၀ရအလင္းတန္း မ်ား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

 ၄။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ အသံဆုကုိ ဆန္းဦးမွ ပန္းၾကာဝတ္မႈန္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

 ၅။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ပို႔ဆုကုိ ေမာ့စ္ မွ ထာဝရအလင္းတန္း ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

 ၆။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ပို႔ဆုကုိ ခ်စ္စႏိုးဦး မွ ရင္ကြဲနာ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ ကား ျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

၇။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းဆု ကုိ ျမင့္ေဆာင္ ႏွင့္ စိုးေက်ာ္ဆန္း တို႔မွ ထာဝရ အလင္းတန္းမ်ား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

၈။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသား ဇာတ္ေဆာင္ဆု ကုိ ေနာင္ေနာင္ မွ ထာဝရအလင္း တန္း မ်ား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

၉။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားဆု ကုိ ရီျမင့္ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး မွ ထာဝရ အလင္းတန္းမ်ား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

၁၀။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ဆုကုိ မယ္လုိဒီမွ ထာဝရအလင္းတန္း မ်ား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

၁၁။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဒါရုိက္တာဆုကုိ ဦးထြန္းေအာင္ေဇာ္မွ ထာဝရအလင္းတန္းမ်ား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။

 ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ ရုပ္ရွင္အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲအခမ္းနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သု၀ဏမုိးလံုေလလံုခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ျပီး ၇နာရီ ၀၀မိနစ္တြင္ ဆုေပးပြဲျပီးဆံုးျပီျဖစ္ျပီး ပန္းၾကာ၀တ္မံႈဇာတ္ကားျဖင့္ ႏွစ္ဆု၊ ရင္ကြဲနာဇာတ္ကားျဖင့္ တစ္ဆု၊ ထာ၀ရအလင္းတန္းမ်ား ဇာတ္ကားျဖင့္ ၈ဆု စုစုေပါင္း ၁၁ဆုေပးအပ္ခဲ့သည္။

0 comments: