ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား
၉၅။ မ်က္ရည္ေတြေရလိုသုံး ဘဝေနာက္ဆုံး

၃၀။အႏူပညာရွင္၀င္ခ်င္၀င္တရားေတာ္

0 comments: